Quadro XL
Quadro XL
3. September 2019.
Trailer Optimum
3. September 2019.
Quadro Interijer


MOGA Quadro opremamo sa svom opremom u skladu sa sanitarnim i ugostiteljskim propisima za pripremu i prodaju hrane i pića.

Sadržaj u prikazu na slici:

- ugrađeni hladnjak s prikazom temperature te ormarima prilagodljivim za pripremu hrane prema izboru kupca
- spremnici za svježu i otpadnu vodu
- koš za otpatke na nožno otvaranje
- umivaonik za zaposlenike i sudoper
- pod koji nije klizav
- kutija za prvu pomoć
- vodootporna tkanina za gašenje požara
- priključak za opskrbu električnom energijom i rasvjetom

Pošaljite nam poruku